आकाश झुक्यो Aakash Jhukyo

[audio:28_Aakaash_Jhukyo.mp3|autostart=yes|loop=yes]


मेरो दुखी मन Mero Dukhi Mana


[audio:29_Mero_Dhuki_Maan.mp3|autostart=yes|loop=yes]


उडी जाउँ भने Oodi jaun bhane

[audio:26_Udhijau_Banei.mp3|autostart=yes|loop=yes]


सारंगीको तारले मेरो

[audio:24_sarangi.mp3|autostart=yes]


मेरो सानो मुरलीमा

 
[audio:23_merosano.mp3|autostart=yes]


मेचीको

[audio:22_mechi.mp3|autostart=yes]


जोसुकैलाई

[audio:21_josukai.mp3|autostart=yes]


ढुंगाभन्दा

[audio:19_dhunga.mp3|autostart=yes]